Tiếng việt | English

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri phường Phan Thiết

Video không hợp lệ

Video khác