Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm tỉnh ta

TQĐT - Ngày 26-6, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay - Xổm - Phon Phôm - Vi - Hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn thăm tỉnh ta. Tham gia Đoàn có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Video không hợp lệ

Video khác