Tiếng việt | English

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với các HTX

TQĐT - Ngày 21-11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hợp tác xã (HTX). Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc đối thoại.
Video không hợp lệ

Video khác