Tiếng việt | English

Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

TQĐT - Ngày 31-8, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
Video không hợp lệ

Video khác