Tiếng việt | English

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Video không hợp lệ