Giám sát phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và công nghệ

TQĐT - Sáng 27-10, Ban Chỉ đạo Chương trình giám sát Trung ương về khoa học công nghệ do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ. Cùng đi có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Video không hợp lệ

Video khác