Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

TQĐT - TQĐT - Ngày 26-5, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng cư trú trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương đã nghỉ hưu cư trú tại thành phố Tuyên Quang tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Video không hợp lệ

Video khác