Trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng

TQĐT - Ngày 3-8, Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương chọn Tuyên Quang làm nơi tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng với Ban Tổ chức 10 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.
Video không hợp lệ

Video khác