Tiếng việt | English

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

TQĐT - Ngày 21-12, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Video không hợp lệ

Video khác