Yên Sơn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về công tác cán bộ

TQĐT - Ngày 11-8, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Video không hợp lệ

Video khác