Công đoàn Viên chức tỉnh: Tích cực tham gia cải cách hành chính

TQĐT - Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 87 công đoàn cơ sở với gần 4.700 đoàn viên, trong đó 80% là các cơ quan, đơn vị có thực hiện các thủ tục hành chính. Trong các cơ quan, đơn vị này, đoàn viên của Công đoàn Viên chức tỉnh đều là những cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính.  

Cán bộ Phòng Kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết các thủ tục về tài chính cho khách hàng.

Ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đưa nội dung cải cách hành chính vào thực hiện các phong trào thi đua; tập trung tuyên truyền về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia với bộ phận chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng và hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ quan, đơn vị mình.

Qua tham mưu của công đoàn, các đơn vị, các ngành tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công theo hướng hiện đại. Cán bộ CNVC-LĐ chú trọng xây dựng tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ. 
Ông Lê Mạnh Hải, Chủ tịch Công đoàn Cục Thuế tỉnh cho biết, để thực hiện tốt phong trào thi đua này, Công đoàn Cục Thuế đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực góp ý, hoàn thiện kế hoạch chi tiết về triển khai cải cách thủ tục hành chính năm 2017. Theo đó, ngành Thuế tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Hiện có  trên 98% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế qua mạng và trên 95% số tiền thuế được thực hiện nộp theo phương thức điện tử, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế. Việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp và cấp mã số doanh nghiệp tự động được thực hiện trong thời gian không quá 60 phút so với thời gian quy định là 240 phút.

Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh là điển hình về thực hiện cải cách hành chính. Bà Trương Thị Sâm, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu với lãnh đạo phát động phong trào thi đua CNVC-LĐ tham gia cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ được giao. Theo đó, các thủ tục giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh đều giảm một nửa thời gian theo quy định. Từ năm 2016, đơn vị thực hiện công khai 20 thủ tục hành chính về tài chính ngân sách. Từ ngày 1-7-2017, mở 4 tài khoản chuyên thu tại 4 ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận phối hợp thu giữa các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan, các ngân hàng thương mại; thực hiện thành công chương trình thanh toán liên ngân hàng. Đồng thời triển khai đề án chi ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước được xếp loại là cơ quan hàng đầu của tỉnh về thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

Trong năm 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn viên công đoàn về công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tổ chức thi, chấm điểm các công đoàn cơ sở, đoàn viên về công tác cải cách hành chính. Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với công tác cải cách hành chính để tổ chức, cá nhân phát huy sáng kiến làm tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ tận tụy, trách nhiệm.     
 

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục