Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

TQĐT - Nhằm giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tiến tới giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2016, chỉ số về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của tỉnh được Bộ Nội vụ đánh giá đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 31 bậc so với năm 2015; chỉ số về cải cách thủ tục hành chính đạt điểm tối đa, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 42 bậc so với năm 2015. Theo báo cáo của Sở Tư pháp về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, từ tháng 6 - 2016 đến tháng 6 - 2017, toàn tỉnh đã giải quyết  37.585 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 17,32%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 83%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ có 0,08%. Để có được kết quả này là do sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và một số huyện về cải cách thủ tục hành chính.


Công chức bộ phận “một cửa” Sở Tư pháp hướng dẫn người dân kê khai cấp phiếu lý lịch trực tuyến.

Sở Tư pháp được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính. Hàng tháng, việc giải quyết thủ tục hành chính bộ phận giao dịch “Một cửa” của sở luôn đạt trên 99% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Ngoài cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về cấp phiếu lý lịch tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận giao dịch “Một cửa” của sở đã bố trí cán bộ hướng dẫn, phục vụ người dân miễn phí để nhập thông tin trực tuyến. Là đơn vị thường trực trong việc tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính, những năm qua, Sở Tư pháp đã kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị tất cả các kiến nghị của người dân. 

Những năm qua, việc duy trì hiệu quả hệ thống “một cửa” hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã góp phần tích cực trong đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, sở đã tiếp nhận, giải quyết 978 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hẹn 802 hồ sơ và đúng hẹn 104 hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam. Kết quả này thể hiện rõ nét từ khi tỉnh thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 580 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 378 thủ tục hành chính của UBND huyện, thành phố thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 30%.

Đối với các huyện, thành phố và cấp xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” đã đổi mới việc hướng dẫn, giải thích cho người dân theo đúng quy định “chỉ hướng dẫn một lần”. Chị Nguyễn Thị Minh Phượng, công chức tư pháp - hộ tịch phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, bộ phận “Một cửa” phường đã tiếp nhận và giải quyết 4.271 hồ sơ thủ tục hành chính về các lĩnh vực. Trong đó, 100% các hồ sơ này đều giải quyết đúng và trước hạn. 

Cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách nền hành chính. Tiếp tục thực hiện hiệu quả và thực chất hơn nữa cần có sự quan tâm của chính người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức - những người trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục