Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng: Cần sự quyết liệt của người đứng đầu

TQĐT - Thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, từ năm 2017, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai theo đúng lộ trình của Kế hoạch số 42/KH-UBND về triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Việc tiên phong ứng dụng chữ ký số chuyên dùng đã giúp một số sở, ngành của tỉnh tiết kiệm thời gian, chi phí giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả lao động.

Cán bộ Trung tâm Công nghệ - Thông tin Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra
phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

Cho đến nay, Sở Tư pháp vẫn là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nói chung và trong việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng nói riêng. Sở đã đẩy mạnh song song việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động với ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. Ngay sau khi được cấp chữ ký số tập thể và chữ ký số cá nhân, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ cùng với việc tích hợp sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Chỉ một vài thao tác nhanh gọn, lãnh đạo sở dù đi công tác xa vẫn có thể ký và ban hành các văn bản như thường lệ. Hệ thống chữ ký số của Sở được giao cho văn thư quản lý theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, hiện nay 100% văn bản đi và đến được trao đổi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Trừ một số văn bản mật được trao đổi theo quy định). Nếu như trước đây khi chưa đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, kinh phí chi cho văn phòng phẩm ước khoảng 300 triệu đồng thì đến nay, dù lượng văn bản đi và đến tăng gấp nhiều lần nhưng kinh phí chi cho văn phòng phẩm của Sở giảm chỉ còn khoảng 100 triệu đồng/năm.

Cũng theo đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược, yêu cầu trước tiên để có thể ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước đó là cơ quan, đơn vị đó phải thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động. Bên cạnh đó, khi ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và văn thư phải vất vả hơn nhiều. Bởi phải nghiên cứu văn bản điện tử trên môi trường mạng chứ không phải nghiên cứu văn bản giấy. Do đó, đòi hỏi người lãnh đạo và văn thư phải thành thạo công nghệ thông tin.

Hiện nay cùng với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ứng dụng chữ ký số tập thể trong hoạt động. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng và tích hợp phần mềm chữ ký số văn bản điện tử vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đang được sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cấp 284 chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân đến tận các phòng, ban chuyên môn thuộc các huyện, thành phố và 141 xã, phường, thị trấn. Đồng thời tổ chức 8 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cấp xã trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh sẽ triển khai cấp chữ ký số đối với 663 cá nhân. Bên cạnh đó triển khai ứng dụng chữ ký số trên quy mô lớn như ứng dụng chữ ký số vào các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Bên cạnh một số sở, ngành chủ động ứng dụng chữ ký số trong hoạt động còn có không ít cơ quan, đơn vị và địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo hoặc còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Cán bộ, công chức sau khi được tập huấn, hướng dẫn sử dụng chứng thư số tập thể chưa chủ động tham mưu với lãnh đạo để triển khai thực hiện, dẫn tới việc chứng thư số tập thể sau khi được cấp nhưng không phát huy tác dụng. Chúng tôi làm việc với một số sở, ngành và cấp phường thuộc thành phố Tuyên Quang đều nhận được câu trả lời chưa cài đặt, chưa đưa vào sử dụng với nhiều lý do như: Thay đổi về công tác cán bộ, lỗi kỹ thuật nên việc cài đặt chứng thư số chưa thể thực hiện được. Có nơi còn lúng túng trong việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng. Thậm chí có nơi, người đứng đầu chưa được tham mưu về việc tổ chức thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. 

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 258/UBND-THCB ngày 30-1-2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc đăng ký chứng thư số cá nhân trước ngày 1-2-2019; thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước (có chữ ký số tập thể) từ ngày 1-2 đến ngày 14-4-2019. Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước chính thức trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số của tập thể và cá nhân từ ngày 15-4-2019. 

Để thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo này và kế hoạch đã ban hành của UBND tỉnh, việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cần được triển khai một cách nghiêm túc, có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.              

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục