Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ

TQĐT - Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh nêu rõ việc đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức là một ...

Đồng hành cùng doanh nghiệp

TQĐT - Qua tổng hợp các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, các ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương hướng đến minh bạch, đơn giản thủ tục hành chính

TQĐT - Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Sơn Dương đang có những chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng mô hình điện tử liên thông đã giúp các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn giải quyết tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ...

Đồng hành cùng doanh nghiệp

TQĐT - Qua tổng hợp các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, các huyện, thành phố cho thấy, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh ngày càng thân ...

Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ

TQĐT - Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh nêu rõ việc đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức là một trong các giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm tạo ra đột phá trong cải cách hành chính.