Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ

TQĐT - Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh nêu rõ việc đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức là một ...

Đồng hành cùng doanh nghiệp

TQĐT - Qua tổng hợp các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, các ...

Tin xem nhiều

Đẩy nhanh lộ trình dịch vụ công trực tuyến

TQĐT - Các dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở tỉnh ta đã tạo điều kiện thuận lợi để công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và được hỗ trợ trực tuyến, giảm thời gian, chi phí cho công dân và doanh nghiệp.