Tin xem nhiều

Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ

TQĐT - Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh nêu rõ việc đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức là một trong các giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm tạo ra đột phá trong cải cách hành chính.