Tiếng việt | English

Sức bật nông thôn mới

- Khép lại năm 2019, huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực phát triển ...

Tin xem nhiều

Nâng cao giá trị vịt bầu Chiêm Hóa

- Tháng 11-2016, Trung tâm Dịch vụ huyện Chiêm Hóa phối hợp với Công ty TNHH Hà Đức, thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện Dự án “Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 3 xã ...

Bản Mông vươn mình

- Nằm giữa vùng giáp ranh của 2 xã Tân Mỹ, Phúc Sơn, Khuôn Thẳm là thôn vùng sâu, vùng xa nhất của xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa), với nhiều cái không: Không đường, không điện, không sóng ...