Chi bộ thôn Khun Vìn lãnh đạo công tác giảm nghèo

TQĐT - Thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) có 56 hộ dân, đất sản xuất ít và manh mún (trung bình mỗi khẩu chỉ có khoảng 1 sào ruộng), trình độ thâm canh của người dân thấp, chăn nuôi nhỏ lẻ và tự phát… Đó là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của thôn vài năm trước luôn rất cao. 

Lãnh đạo xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) kiểm tra tình hình phát triển chăn nuôi trâu của thôn Khun Vìn.

Bí thư Chi bộ thôn Ma Phúc Mạnh cho biết: “Bám sát nghị quyết và sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy xã, trong sinh hoạt chi bộ những năm gần đây, chúng tôi dành nhiều thời gian bàn về các giải pháp lãnh đạo công tác giảm nghèo. Vì vậy, các nghị quyết của chi bộ đã sát thực và phát huy hiệu quả hơn trước rất nhiều”.

Nổi bật là từ năm 2014 đến nay, chi bộ Khun Vìn đã xây dựng nghị quyết, tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng hệ số sử dụng đất từ 2,1 lần/năm lên 2,8 lần/năm, phát triển trồng mía, trồng rừng và chăn nuôi trâu. Từ thực tế đa số hộ dân chưa quan tâm nhiều đến chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể thôn vận động người dân phát triển chăn nuôi trâu. Đến nay, hầu hết các hộ trong thôn đều có từ 2 - 20 con trâu. Toàn thôn hiện chỉ còn 20 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, phấn đấu trong năm nay sẽ có khoảng 5 hộ thoát nghèo, chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Chính Lâm 

Tin cùng chuyên mục