Động lực để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

TQĐT - Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được các doanh nghiệp của tỉnh quan tâm và đẩy mạnh chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh...

Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI tổ chức khám bệnh định kỳ cho cán bộ, công nhân.

Toàn tỉnh có trên 44.000 lao động đang làm việc tại trên 1.200 doanh nghiệp, nhiều lao động đang làm việc ở môi trường lao động có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, xăng dầu hay sang chiết gas… Để nâng cao công tác ATVSLĐ, thời gian qua các cơ quan, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy định về ATVSLĐ khi làm việc.

Tại Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI, công tác tập huấn về ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân công ty được tổ chức thường xuyên để mọi người nâng cao ý thức chấp hành. Nhờ hoạt động sản xuất ổn định, không xảy ra tai nạn lao động đã nâng cao chất lượng sản phẩm, người lao động có mức lương ổn định.

Ông Lê Danh Thắng, Giám đốc Công ty cho biết, công ty luôn coi vấn đề đảm bảo ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nhắc nhở cán bộ, công nhân lao động thực hiện nghiêm. Những quy định và khẩu hiệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ được treo ở khu vực cửa ra vào nơi làm việc để hàng ngày mọi người đều thấy và thuộc, thiết bị chữa cháy tại chỗ được bảo quản tốt và kiểm tra thường xuyên…

Công ty cổ phần Thương mại sản xuất xuất khẩu Phúc Lâm (Chiêm Hóa) từ khi đi vào hoạt động (năm 2007) đến nay luôn quan tâm đến công tác ATVSLĐ. Cán bộ, công nhân của Công ty thường xuyên được tập huấn về ATVSLĐ và được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Hoạt động sản xuất liên tục phát triển, doanh thu của Công ty tăng theo từng năm. Đến nay, Công ty đã tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4,3 triệu đồng/người trên tháng trở lên.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã phát trên 12.000 tờ rơi, treo trên 1.000 băng rôn tuyên truyền về công tác ATVSLĐ tới người lao động và người dân; có trên 9.000 lượt lao động được trực tiếp tham gia các lớp tập huấn về ATVSLĐ.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 (tháng 5), các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều việc làm thiết thực như: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cập nhật triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; mua sắm phương tiện bảo hộ lao động; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động… 

Trong thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện để nâng cao nhận thức về ATVSLĐ tới các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động; yêu cầu chủ sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chế độ bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định; chủ động rà soát, áp dụng các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở… Qua đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn lao động có thể xảy ra, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp phát triển.

   Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục