Đưa BHXH tự nguyện vào cuộc sống

TQĐT - BHXH tự nguyện là loại hình BHXH mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng các chế độ theo quy định. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, nếu không tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT do BHXH tỉnh tổ chức tại xã
Kim Bình (Chiêm Hóa).

Hiện nay, các huyện, thành phố đều có người tham gia BHXH tự nguyện, với số lượng tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2012, toàn tỉnh có 546 người tham gia với số thu trên 1,2 tỷ đồng, đến năm 2016 có 2.157 người tham gia với số thu  trên 9,7 tỷ đồng, tăng 1.611 người (gấp 3 lần). 

Trong quá trình thực hiện chính sách, chế độ BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại về chính sách pháp luật BHXH, BHYT với nhân dân và người lao động. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại 15 xã, phường trên địa bàn 7 huyện, thành phố. 

Thông qua hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn giúp cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách được quy định tại Luật BHXH 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trên cơ sở đó góp phần phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 -2020. Tham gia đối thoại, gần 2 nghìn người đã được lắng nghe, tiếp thu đồng thời được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các chính sách BHXH, BHYT. Từ đó giúp người dân hiểu và yên tâm khi tham gia. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách BHXH; giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chế độ. Số đối tượng được giải quyết chế độ hưu tự nguyện tăng dần qua các năm, đến 30-6-2017 là 2.500 người, số tiền là 4,9 tỷ đồng.

Chị Hoàng Thị Hoàn, xóm 4, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) cho biết, chị tham gia BHXH tự nguyện đã được 3 năm. Khi bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện, chị đã nhận được sự tư vấn của cơ quan BHXH và nhận thấy cuốn sổ BHXH sẽ là cơ sở giúp chị yên tâm khi hết tuổi lao động. Hiện nay, chị cũng đã vận động người thân trong gia đình tham gia chính sách bảo hiểm này để ai cũng có thể yên tâm học tập, làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng người lao động tiếp cận và tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp. Mặt khác, đối tượng tham gia BHXH thường có mức đóng BHXH thấp, thời gian đóng BHXH thường chỉ đủ 20 năm, khi giải quyết chế độ lương hưu thấp, không được bù đủ bằng mức lương cơ sở theo quy định của Luật BHXH. 

Để BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng tới mọi người dân, để người dân nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tiếp tục phối hợp chỉ đạo, triển khai, tập huấn và tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các đại lý thu; giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH tự nguyện.    

Bài, ảnh: Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục