Tiếng việt | English

Giải pháp hiệu quả giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

- Công tác phòng, chống ma túy và quản lý, điều trị người nghiện ma túy trong thời gian qua đã được tỉnh ta quan tâm thực hiện. Việc điều trị, tổ chức cai nghiện ma túy gắn với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đã góp phần giảm tình trạng tái nghiện, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Trong đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07 năm 2016 về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở cai nghiện tỉnh); Quyết định số 380 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý cai nghiện theo mô hình 3 giai đoạn và phối hợp triển khai các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, trợ giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. 


Khai giảng lớp dạy nghề hàn cho các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh.

Hiện tỉnh có 1 Cơ sở cai nghiện ma túy được thành lập (2014). Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng đã khắc phục khó khăn để tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy. Đến nay, Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý, điều trị cai nghiện cho 252 người nghiện ma túy, trong đó tiếp nhận 141 người đang cai nghiện theo quy trình 3 giai đoạn của tỉnh; 23 đối tượng cai nghiện tự nguyện, 88 người cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài việc điều trị, cai nghiện, Cơ sở còn phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho các học viên để tăng cơ hội có việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện tại cơ sở.

Bên cạnh đó, 141/141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập các Tổ công tác cai nghiện. 100% trường hợp sau khi hoàn thành cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện được Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố bàn giao cho Ban chỉ đạo cấp xã quản lý, theo dõi, giúp đỡ. 

Từ năm 2008 đến nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức được 36 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 1.000 đối tượng cai nghiện với tổng số kinh phí dạy nghề trên 100 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức thẩm định, xét duyệt trên 149 dự án vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho đối tượng cai nghiện giai đoạn III, đối tượng được công nhận hoàn thành cai nghiện ma túy với tổng số tiền vay trên 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 300 lao động có thu nhập ổn định. 

Thực hiện tốt công tác cai nghiện, đồng thời dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện là giải pháp hiệu quả giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục