Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lâm Bình: Đối tượng nào, hình thức đó

TQĐT - Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lâm Bình đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.

Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Thổ Bình (Lâm Bình) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Lâm Bình Nguyễn Quốc Ái cho biết, là huyện vùng cao, điều kiện địa hình, kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều… là những yếu tố dẫn đến nhận thức về pháp luật của người dân trong huyện còn nhiều hạn chế. Để giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, chấp hành pháp luật của nhân dân, thời gian qua huyện đã chú trọng đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật đến người dân, với phương châm đối tượng nào, hình thức đó để nội dung tuyên truyền được thực hiện gần gũi nhân dân bằng nhiều biện pháp như: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt đoàn thể ở các cấp và khu dân cư…

Huyện chú trọng tập trung vào hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và cấp xã. Hàng năm, phòng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thành lập các tổ công tác, trực tiếp đến các xã, bản vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ở các khu dân cư, các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật được thành lập với sự tham gia của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, công an viên cùng đại diện các đoàn thể nhân dân...

Đội ngũ này sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa kiến thức pháp luật đến từng đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, khu dân cư. Trong năm 2017, huyện đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tuyên truyền miệng được 138 buổi cho 13.788 lượt người nghe; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng trên 50 buổi cho hơn 8.000 người nghe.

Theo Trưởng Phòng Tư pháp Nguyễn Quốc Ái, việc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục cho bà con ở các thôn bản vùng sâu vùng xa đã khó, việc truyền đạt nội dung sao cho bà con dễ hiểu, dễ nhớ còn khó hơn. Một số đồng bào dân tộc chưa nghe được tiếng Kinh nên việc tuyên truyền phải có thêm cả “phiên dịch”, chính là những người trong nhóm nòng cốt ở khu dân cư như trưởng thôn, bí thư chi bộ, người uy tín… Ngoài việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thì nội dung tuyên truyền cũng được lựa chọn sao cho phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng khu dân cư. Những nội dung tuyên truyền được huyện chú trọng như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, các chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng…    

Với nhiều biện pháp thiết thực, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đồng thời duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.       

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục