Tiếng việt | English

Xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

- Cùng với việc triển khai các kỹ thuật cao về khám, chữa bệnh ở tuyến tỉnh và tuyến huyện, ngành Y tế tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng, duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ngay tại tuyến cơ sở.

Trạm Y tế xã Đức Ninh (Hàm Yên) đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016.

Huyện Hàm Yên hiện có 11/18 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Hầu hết các trạm đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ được chú trọng phát triển cả về số lượng và trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trạm Y tế xã Yên Thuận và Nhân Mục là 2 trạm mới được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào cuối năm 2018. 

Bác sỹ Đỗ Thị Tám, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Yên Thuận (Hàm Yên) cho biết, để được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, từ một khu nhà đã xuống cấp, đến nay Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng mới khang trang, đủ các phòng chức năng; được đầu tư mua máy hút đờm, hút dịch, kính hiển vi soi tươi, máy xét nghiệm nước tiểu 10 chỉ số... với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Trạm hiện có 5 cán bộ, trong đó có 1 bác sỹ, 2 y sỹ đa khoa, 1 y sỹ dân tộc học, 1 điều dưỡng. Ngoài ra, 14 thôn, bản trên địa bàn đều có nhân viên y tế thôn, bản hoạt động thường xuyên. Các chương trình y tế được trạm triển khai hiệu quả; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng luôn được chú trọng.

Bên cạnh việc xây dựng mới, ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng đến công tác giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đối với các xã đã được công nhận. Ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trạm y tế tiếp tục quan tâm, duy trì các tiêu chí; nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tại các trạm thông qua duy trì các lớp tập huấn, cử cán bộ học nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương. Hiện toàn tỉnh có 130/141 trạm có bác sỹ, chiếm tỷ lệ 92,2%. Ngành đã tăng cường đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế tuyến xã, chú trọng đào tạo bác sỹ là người địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 105 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, đạt 74,5%. Trong đó, huyện Lâm Bình có 100% số xã; TP Tuyên Quang 92,3%; Yên Sơn 78,7%; Hàm Yên 61%; Chiêm Hóa 65%; Na Hang 58%; Sơn Dương 54,5%. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, ngành Y tế đã chủ động tìm kiếm các nguồn lực, các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các trạm y tế. Trong đó, xây dựng mới 14 trạm từ nguồn vốn EU giai đoạn 2019 - 2021; xây mới 25 trạm và nâng cấp, sửa chữa 17 trạm từ Chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ giai đoạn 2019 - 2024; xây dựng mới 2 trạm do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ… Mỗi trạm y tế được đầu tư xây dựng từ 3 - 4 tỷ đồng.

Theo đồng chí La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế, việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu cán bộ có chuyên môn; trang thiết bị, phương tiện làm việc thiếu và không đồng bộ; cơ sở hạ tầng xuống cấp; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 và chênh lệch giới tính khi sinh có chiều hướng gia tăng; tỷ lệ nhà tiêu không hợp vệ sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa còn cao… Vì vậy, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tập trung duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trạm y tế. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các trạm y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.   

 Bài, ảnh: Dương Châu

Tin cùng chuyên mục