Tiếng việt | English

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ thị phòng, chống bạo lực học đường

Trước thực trạng tại các địa phương liên tiếp xảy ra một số vụ bạo lực học đường làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh và môi trường giáo dục, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Các cơ sở đào tạo giáo viên có nhiệm vụ tăng cường tập huấn về kỹ năng ứng xử,
nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

Với các sở giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường. Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức ở địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn trường học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh. 

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quan tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Với các cơ sở giáo dục, Chỉ thị nêu rõ: Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn tại đơn vị. Các cơ sở giáo dục phải quan tâm xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và triển khai quy tắc ứng xử; phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội cho học sinh. 

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường; cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm đến học sinh cá biệt để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần quan tâm thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường như lập hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát… để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. 

Với các cơ sở đào tạo giáo viên, Chỉ thị yêu cầu các cơ sở rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập sư phạm để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh cho sinh viên sư phạm. 

Các cơ sở đào tạo giáo viên tập trung nghiên cứu xây dựng các chuyên đề, nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm của nhà giáo tại các địa phương; đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên tư vấn trong trường học, xây dựng nội dung, cách thức và hình thức giáo dục phù hợp…

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục