Chuẩn bị các điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông mới

TQĐT - Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học 2019 - 2020 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều nội dung thay đổi so với chương trình giáo dục hiện nay. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết thông tin khái quát về Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai trong thời gian tới?


Đồng chí Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đồng chí Ma Quang Hiếu: Theo lộ trình triển khai thực hiện, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi là Chương trình giáo dục phổ thông mới) sẽ triển khai ở bậc Tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với bậc THCS từ năm học 2020 - 2021 và đối với bậc THPT từ năm học 2021- 2022.

So với Chương trình giáo dục hiện nay, Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chú trọng đến việc phát huy năng lực, phẩm chất học sinh. Vì thế, chương trình mỗi môn học cũng thay đổi để đáp ứng yêu cầu này. Các môn học theo chương trình mới sẽ được phân chia thành 2 loại: Môn học, hoạt động bắt buộc và môn học tự chọn. Chương trình mới có tính phân hóa rõ rệt hơn so với chương trình hiện hành. Có thể nói sự phân hóa đã được thực hiện ngay từ tiểu học và càng ở các cấp học cao, phân hóa càng sâu. Đến cấp THPT, sự phân hóa sâu nhất, tức là phân hóa theo định hướng nghề nghiệp của học sinh. Chương trình mới còn có tính tích hợp cao. Phải dạy tích hợp vì kiến thức của nhân loại ngày càng nhiều. Nếu tách từng môn ngay từ bậc tiểu học và THCS thì học sinh sẽ học quá sâu về môn đó, vừa quá tải vừa khó cho học sinh tổng hợp kiến thức để vận dụng trong cuộc sống.


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực dạy học môn Tiếng Anh cho giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

P.V: Vậy ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã có sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đồng chí Ma Quang Hiếu: Trong các năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai các nội dung nhằm chuẩn bị đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể: Tiến hành rà soát quy mô, mạng lưới trường lớp học và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Theo đó, cơ sở vật chất, phòng học hiện nay đáp ứng nhu cầu dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 99,9% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Sở đã tổ chức tập huấn các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực như bàn tay nặn bột, khăn trải bàn... cho giáo viên phổ thông; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường công tác định hướng, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh và giáo viên...; xây dựng tiêu chí và tổ chức thực hiện đánh giá giờ dạy của giáo viên theo hướng phát triển năng lực học sinh. Sở đã triển khai mô hình trường học mới ở 14 trường tiểu học và 6 trường nội trú THCS trên địa bàn tỉnh; tổ chức cho 100% giáo viên THCS được dạy 2 tiết/năm học theo mô hình trường học mới. Đối với cấp THPT, tổ chức thực hiện mô hình phát triển kế hoạch giáo dục tại 10 trường, thực hiện mô hình trường học gắn với sản xuất kinh doanh tại 6 trường. Nhờ đó, các trường đã chủ động, sáng tạo sắp xếp lại nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường tính sáng tạo của học sinh.

Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các kế hoạch về sắp xếp lại hệ thống trường lớp, điểm trường; tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025... đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới.

P.V: Đồng chí cho biết những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông mới và những giải pháp trọng tâm được ngành giáo dục và đào tạo đề ra trong năm học mới 2018 - 2019?

Đồng chí Ma Quang Hiếu: Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, ngành cũng gặp không ít những khó khăn. Đối với cấp tiểu học, đội ngũ giáo viên còn thiếu so với yêu cầu, hiện chỉ đạt 1,3 giáo viên/lớp trong khi chương trình mới yêu cầu phải đạt tối thiểu 1,5 giáo viên/lớp. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày còn thấp, mới chỉ chiếm 34% trong khi bình quân cả nước đạt khoảng 60% trở lên. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại nhiều cơ sở giáo dục còn hạn chế, mạng lưới trường lớp phân tán gây khó khăn trong công tác đầu tư cơ sở vật chất và dạy học. Các cơ sở giáo dục ở thành phố, trung tâm các huyện, thị trấn chưa được mở rộng nên sĩ số học sinh/lớp quá đông, vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Từ đó ngành đã đề ra những giải pháp trọng tâm trong năm học mới 2018-2019 như: Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên, thực hiện quy hoạch phát triển, sắp xếp đội ngũ đảm bảo đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực “xã hội hóa” đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục, khuyến khích việc mở trường lớp mầm non tư thục, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân. Đối với giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp và xây dựng các mô hình trường học gắn với thực tiễn và mô hình phát triển kế hoạch giáo dục... Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và đạt được hiệu quả cao nhất.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục