Phát huy vai trò tham mưu phát triển giáo dục và đào tạo

TQĐT - Hội Cựu giáo chức tỉnh hiện có trên 5.600 hội viên, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp thu hút đông đảo hội viên tham gia. Những năm qua, Hội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với tỉnh, ngành về đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho những hội viên cựu giáo chức tỉnh tiêu biểu.

Ông Nguyễn Thế An, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh cho biết, thời gian vừa qua Tỉnh hội đã tổ chức hội thảo góp ý kiến vào việc đổi mới chương trình giảng dạy, sách giáo khoa. Nhiều hội viên đã đóng góp những ý kiến quý báu, tâm huyết của mình. Tuy đã về hưu, nhưng hầu hết các cựu giáo chức vẫn theo dõi sát sao quá trình phát triển của giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng.

Qua nắm chắc Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của BCH Trung ương Đảng, Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 36 của Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi trên địa bàn mà nhiều hội viên đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, huyện những ý xác đáng, có giá trị thực tiễn.

Hiện nay, một số hội viên cựu giáo chức còn trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo một số học sinh yếu kém, vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tiêu biểu như Hội Cựu giáo chức thị trấn Vĩnh Lộc, các xã Phúc Thịnh, Yên Nguyên, Hòa Phú (Chiêm Hóa)… Ngoài ra, các cấp hội trong tỉnh còn ủng hộ ngày công và 109 triệu đồng cho chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh. Với năng lực, uy tín của mình, nhiều hội viên còn tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể… ở địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 235 hội viên tham gia công tác Đảng, 129 hội viên tham gia công tác chính quyền, 305 hội viên tham gia công tác MTTQ; 158 hội viên tham gia công tác khuyến học, 190 hội viên tham gia công tác người cao tuổi, 44 hội viên tham gia công tác cựu chiến binh…

Vừa qua, Tỉnh hội đã ban hành quy định chấm điểm các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá Hội Cựu giáo chức các cấp huyện, xã vững mạnh, trong đó có nội dung tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động giáo dục. Cụ thể, hội phải phối hợp với nhà trường tư vấn cho địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục; xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, đổi mới giáo dục, góp phần thực hiện các tiêu chí về phổ cập giáo dục các bậc học. Hội chủ động và vận động các đoàn thể, tổ chức chăm lo giúp đỡ học sinh không bỏ học, học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục học sinh ngoài nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực. Hội có quỹ khuyến học, vận động hội viên, nhân dân xây dựng quỹ khen thưởng để giúp học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng học sinh giỏi, 100% gia đình hội viên thuộc đối tượng khuyến học, đạt gia đình học tập tại cộng đồng…

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu đổi mới, phát triển giáo dục và đạo tạo trên địa bàn. Đồng thời, huy động uy tín, chất xám của các hội viên trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.               

Bài, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục