Trên 2,7 triệu bản sách và thiết bị trường học phục vụ năm học

TQĐT - Chuẩn bị cho năm học mới năm 2017-2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tuyên Quang đã nhập 2.781.559 bản sách và thiết bị, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới.

Nhân viên Siêu thị Sách và Thiết bị trường học Tuyên Quang chuẩn bị sách,
đồ dùng học tập phục vụ năm học mới 2017 - 2018.

Trong đó, sách giáo khoa và sách bổ trợ trên 2,3 triệu bản; sách tham khảo và truyện gần 140 nghìn bản; văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh trên 145 nghìn sản phẩm; vở học sinh và các sản phẩm khác hơn 180 nghìn sản phẩm.

Đến nay, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tuyên Quang đã phát hành được trên 70% số lượng sách và thiết bị trường học nói trên, dự kiến hoàn thành công tác phát hành vào đầu tháng 9-2017. 

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục