Trường Chính trị tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Năm 2017 là dấu mốc quan trọng của Trường Chính trị tỉnh sau 60 năm xây dựng và phát triển. Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, phổ biến đường lối, quan điểm, những vấn đề về xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng cho đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhà trường đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.


Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng
ngạch chuyên viên chính năm 2017.   Ảnh: Việt Hòa

Trong năm qua, trường Chính trị tỉnh luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trường đã tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương tổ chức...

Bên cạnh đó, nhà trường đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, học tập, sinh hoạt cho giảng viên, học viên. Nhà trường đã mời báo cáo viên các sở, ban, ngành giảng dạy bổ sung kiến thức thực tiễn vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức 19 đoàn học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính nghiên cứu thực tế tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thu Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết, hiện nhà trường có 52 cán bộ, giảng viên, trong đó có 28 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 5 giảng viên chính... Nhà trường thường xuyên đánh giá nội dung giảng dạy, chất lượng đào tạo qua việc tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý học viên và tổ chức hội nghị giao ban giữa Ban Giám hiệu với ban cán sự các lớp; tổ chức họp với các lớp sau khi kết thúc phần học. Thông qua việc nắm bắt tình hình nhận xét, góp ý từ học viên, nhà trường đưa ra các giải pháp giảng dạy, quản lý phù hợp, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường luôn tự học tập nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực cho bài giảng. Đồng thời, tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo hướng phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.

Trong năm 2017, cán bộ, giảng viên nhà trường đã thực hiện 11 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp khoa, cấp trường. Đến nay, 1 đề tài cấp tỉnh và 9 đề tài cấp trường, cấp khoa đã được nghiệm thu, kết quả đạt loại xuất sắc. Nhà trường đã được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Cờ thi đua năm học 2016 - 2017. Từ năm 2005 đến nay, nhà trường có nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 2 giảng viên đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 175 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường, 12 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, giảng viên nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tâm huyết với nghề; tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục