Đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội

TQĐT - Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay đang thu hút học viên từ việc nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời tăng cường công tác ...

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

TQĐT - Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm hằng năm đã tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động bằng ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương giải quyết việc làm cho người lao động

TQĐT - Ông Đào Quang Tuấn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết, năm 2017, huyện đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 4.460 lao động. Ngay từ đầu năm, Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thiết ...