Tiếp tục cải thiện đời sống cho CNVC-LĐ

TQĐT - Theo rà soát mới đây của Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 40.800 CNVC-LĐ, trong đó 26.500 CNVC-LĐ làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, chiếm 65%; 14.200 công nhân, lao động làm việc ở khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, chiếm 35%.

Hiện thu nhập bình quân của công nhân làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng đạt 4,5 triệu đồng/tháng.
Trong ảnh: Công nhân công ty đang sản xuất ống cống.

Tại khu vực sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 94,9%, tỷ lệ lao động thiếu việc làm là 4,5%, số còn lại là đối tượng nghỉ chờ giải quyết chế độ và nghỉ vì lý do cá nhân (0,6%). Tiền lương của CNVC-LĐ được tăng lên theo lộ trình điều chỉnh lương tối thiếu của Chính phủ. Theo báo cáo của 149 đơn vị sản xuất kinh doanh có tổ chức công đoàn, có 131 doanh nghiệp thanh toán tiền lương kịp thời cho người lao động với mức bình quân từ 2 triệu đồng/người/tháng trở lên. 

Để cải thiện đời sống cho người lao động, các cấp công đoàn chú trọng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ. Trong đó năm 2013, các cấp công đoàn đã giúp CNVC-LĐ thực hiện 19 dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm với tổng số vốn hơn 1,3 tỷ đồng, tạo việc làm cho 115 lao động với mức thu nhập tăng thêm bình quân từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/người/tháng. Chương trình “Mái ấm công đoàn” được duy trì và đạt hiệu quả tích cực. Năm 2013, các cấp công đoàn đã vận động ủng hộ quỹ hơn 750 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp công đoàn đã hỗ trợ làm mới và sửa nhà cho 33 gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 610 triệu đồng; thăm, tặng quà 71 gia đình CNVC-LĐ bị tai nạn lao động và bị ảnh hưởng  thiên tai với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. 

Mặc dù đời sống của người lao động bước đầu được cải thiện, nhưng tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Trong năm 2013, LĐLĐ tỉnh cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành chức năng tổ chức 2 đợt kiểm tra đối với các đơn vị có số nợ lớn, kéo dài và thu được gần 20 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội. Có 6 doanh nghiệp chỉ thực hiện tạm ứng tiền hàng tháng cho người lao động; 12 doanh nghiệp chậm thanh toán tiền lương từ 2 tháng đến 4 tháng. Cũng trong năm 2013 đã xảy ra 2 vụ ngừng việc tập thể của công nhân Công ty TNHH MSA YB tại khu công nghiệp Long Bình An. LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm việc với công ty, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động, nhanh chóng ổn định sản xuất. 

Giải pháp mà các cấp công đoàn trong tỉnh đưa ra trong năm 2014 để cải thiện đời sống cho CNVC-LĐ là tăng cường công tác nắm tình hình công nhân, lao động, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, chủ động tham gia với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể thông qua đối thoại, thương lượng, hòa giải tại cơ sở. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức kiểm tra Luật Công đoàn và phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện làm việc. Các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; khuyến khích công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Bài, ảnh: Chúc Ngọc Huyền

Tin cùng chuyên mục