Hợp Thành tạo việc làm cho người dân

TQĐT - Đến hết năm 2013, số hộ nghèo của xã Hợp Thành (Sơn Dương) giảm từ 264 hộ cuối năm 2012 xuống còn 109 hộ, chiếm 8% số hộ trong xã. Đạt được ...

Niềm vui của người lao động

TQĐT - Thời gian qua, số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng với nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phong phú như khai thác ...

Tin xem nhiều

Mở hướng cho làng nghề truyền thống

TQĐT - Toàn tỉnh hiện có 6 làng nghề được công nhận. Tất cả các làng nghề đều là nghề sản xuất chè tại huyện Sơn Dương, bao gồm: Làng nghề chè thôn Đồng Hoa, xã Tú Thịnh; Làng nghề chè thôn Liên Phương, xã Phúc Ứng; Làng nghề chè thôn Cảy, ...

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu địa phương

TQĐT - Chủ động, linh hoạt lựa chọn ngành nghề, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện, thế mạnh của mỗi địa phương đã giúp công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Cùng với đó, các địa phương cũng tiếp tục ...