Hợp Thành tạo việc làm cho người dân

TQĐT - Đến hết năm 2013, số hộ nghèo của xã Hợp Thành (Sơn Dương) giảm từ 264 hộ cuối năm 2012 xuống còn 109 hộ, chiếm 8% số hộ trong xã. Đạt được ...

Niềm vui của người lao động

TQĐT - Thời gian qua, số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng với nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phong phú như khai thác ...

Tin xem nhiều

Hiệu quả từ xuất khẩu lao động

TQĐT - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có 4 chi nhánh của các công ty XKLĐ có trụ sở tại tỉnh và nhiều công ty hoạt động có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các công ty đã tổ chức nhiều buổi tư vấn XKLĐ ...

Đại học Tân Trào đề cao công tác thực nghiệm thực hành

TQĐT - Trong những năm qua, trường Đại học Tân Trào đã duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao công nghệ. Qua đó, vừa tạo môi trường cho giảng viên, sinh viên học tập, nâng cao kiến thức, vừa góp phần ...

Lâm Bình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

TQĐT - Năm 2017, huyện Lâm Bình đã tổ chức được 11 lớp dạy nghề cho 335 học viên. Các học viên chủ yếu tham gia các lớp chăn nuôi, trồng trọt. Tỷ lệ học viên sau khi học xong có việc làm đạt hơn 80%. Anh Hoàng Văn Thao, Giám đốc Trung tâm ...