Tiếng việt | English

Ngành Y tế Thủ đô triển khai đánh giá chất lượng xét nghiệm tại các bệnh viện

Sở Y tế Hà Nội vừa có Văn bản số 3244/SYT-NVY gửi các đơn vị trong và ngoài công lập trực thuộc ngành về việc tự đánh giá và công khai chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm.

Theo đó, Sở Y tế đã có quyết định thành lập đoàn đánh giá và công khai mức chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc công việc này; đồng thời thực hiện các giải pháp để chuẩn hóa chất lượng kết quả xét nghiệm giữa các khoa xét nghiệm trong mỗi bệnh viện.

Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là đầu ngành xét nghiệm hướng dẫn các đơn vị triển khai để thực hiện tự đánh giá và công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tự đánh giá của các đơn vị theo quy định. 

Sau khi có kết quả tự đánh giá của các đơn vị, Sở Y tế sẽ báo cáo Bộ Y tế để thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế theo lộ trình.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục