Tiếng việt | English

Việt Nam loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030

Theo mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030, Việt Nam sẽ loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030.

Tin cùng chuyên mục