Sức trẻ sáng tạo

TQĐT - Dù ở vị trí nào, là công nhân, tổ trưởng tổ đội sản xuất hay nhân viên kỹ thuật... đoàn viên thanh niên Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh với nhiệt ...

Tin xem nhiều

Đồng hành cùng chương trình giảm nghèo

TQĐT - Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm ...