Cơ sở lưu trú du lịch sẽ hưởng mức giá điện sản xuất

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo dự thảo này, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc như hiện nay (áp dụng từ tháng 3/2015). Bậc 1: 0-50 kWh, giá 1.484 đồng/kWh; bậc 2: 51-100 kWh, giá 1.533 đồng/kWh; bậc 3: 101-200 kWh, giá 1.786 đồng/kWh; bậc 4: 201-300 kWh, giá 2.242 đồng/kWh; bậc 5: 301-400 kWh, giá 2.503 đồng/kWh; bậc 6: 400 kWh trở lên, giá 2.587 đồng/kWh.

Theo quy trình, dự thảo cơ cấu biểu giá điện bán lẻ được đưa ra cũng là bước chuẩn bị cho sự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Khi có giá bán lẻ điện bình quân thì sẽ có giá bán lẻ điện áp dụng cho từng bậc thang theo tỉ lệ % trên. Hiện tại giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.622 đồng/kWh.

Theo đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), lý do của việc vẫn áp dụng cách tính giá điện sinh hoạt chia 6 bậc là vì giá bán lẻ điện cho sinh hoạt được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm thế giới cũng như trong khu vực ASEAN (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Nam Phi, Indonesia, Thái Lan, Malaysia) đều áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang.

Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, hộ chính sách xã hội và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Vì vậy trong dự thảo quyết định, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo 6 bậc như hiện nay.

Đại diện Cục Điều tiết điện lực cho biết thêm, một trong những nội dung chính tại dự thảo lần này về giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh bổ sung để thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 17/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”.

Vì vậy, đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này (giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh, ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất).

Về cấu trúc biểu giá, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho biết, để đơn giản hóa trong việc áp dụng, phù hợp với việc áp dụng quy định về hệ thống điện phân phối, cần thiết gộp giá điện theo các cấp điện áp gồm cao áp (trên 35 kV), trung áp (trên 0,1 kV đến dưới 35 kV) và hạ áp (đến 0,1 kV) cho nhóm khách hàng sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện trình Chính phủ quyết định. Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục