Tiếng việt | English

Đề xuất cơ cấu tổ chức Cơ sở cai nghiện ma túy

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy được đề xuất như sau: Lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy, gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý Cơ sở cai nghiện ma túy công lập căn cứ chức năng nhiệm vụ, số lượng học viên và số lượng công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở để quy định cơ cấu tổ chức các phòng, ban, khu, đội phù hợp với tính chất, đặc thù của lĩnh vực cai nghiện ma túy. Cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy được xác định theo nhóm công việc cơ bản sau: 1- Điều trị, cai nghiện - Phục hồi sức khoẻ; 2- Trị liệu, tâm lý - Hành vi; 3- Dạy nghề - Hoà nhập cộng đồng; 4- Tổ chức - Hành chính - Kế toán; 5- Quản lý học viên. Các phòng, khu, đội tổ có tên gọi khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng phương án tổ chức cụ thể về số lượng và tên gọi các phòng, ban thuộc cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo dự thảo, định mức số lượng người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy như sau: Giám đốc: 1 người; Phó Giám đốc: không quá 3 người; mỗi phòng nghiệp vụ gồm Trưởng phòng, không quá 2 Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Số lượng nhân viên của mỗi phòng nghiệp vụ được xác định theo vị trí công tác và khối lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm (Trong trường hợp Phòng được chia thành các Đội, mỗi Đội gồm Đội trưởng, không quá 2 Phó Đội trưởng và nhân viên).

Căn cứ vào nhiệm vụ và nhu cầu về quản lý, định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy được xác định theo đặc điểm, quy mô và số lượng học viên quản lý như sau: Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên, định mức được xác định tối thiểu 20 biên chế; Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 học viên đến dưới 500 học viên, định mức được xác định 1 biên chế quản lý 5 - 6 học viên; Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 500 học viên trở lên, định mức được xác định 1 biên chế quản lý tối đa không quá 8 học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy có thêm chức năng điều trị ngoại trú nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế điều trị cho 50 bệnh nhân trở lên, thì được xác định thêm 5 biên chế làm việc toàn bộ thời gian để khám và điều trị, quản lý và cấp pháp thuốc, tư vấn, xét nghiệm. Cơ sở cai nghiện ma túy có điểm vệ tinh thì được xác định thêm 2 biên chế để tư vấn, trực tiếp khám và điều trị.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảonày trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục