Điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Điều kiện kinh doanh thương mại thức ăn chăn nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cụ thể tại dự thảo Nghị định về quản lý thức ...

Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tại dự thảo Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất những quy định về điều kiện sản xuất, gia công ...

Tin xem nhiều

Tiêu chí xác định rừng đặc dụng

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất tiêu chí xác định rừng đặc dụng gồm: Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh…