Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính đang chủ trì dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó quy định trường hợp người lao động ...

Thu hẹp độc quyền Nhà nước

Bộ Công Thương vừa hoàn tất "Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại", theo đó Nhà ...

Tin xem nhiều

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018.