Tiếng việt | English

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc do thực tế nảy sinh trong quá trình ...

Đề xuất điều kiện kinh doanh thuốc

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thuốc nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, các nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, góp phần ...

Tin xem nhiều

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.