Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 4/2014

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2014

Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn; từ 1/5, hộ nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng; phải trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...

Tin xem nhiều

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, ...