Tiếng việt | English

Đề xuất quy định về lưu mẫu cây trồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống ...

Tin xem nhiều