Tự tin đón năm mới 2018

TQĐT - Năm 2017 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, khoa học của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định và không ngừng được cải thiện, 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 7,62%, GRDP bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Những thành tựu kinh tế -  xã hội của tỉnh đã khẳng định tính khả thi và sức sống của các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trương đúng đắn, tổ chức thực hiện hiệu quả đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, qua đó đã huy động được sự đóng góp to lớn của nhân dân vì sự phát triển của tỉnh nhà, đặc biệt là những lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Điển hình như Chương trình bê tông hóa giao thông nội đồng, xây dựng kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố và xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, du lịch dịch vụ, đầu tư xây dựng… đạt nhiều kết quả; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, diện mạo tỉnh nhà từ thành thị tới nông thôn đổi thay, khởi sắc. 

Chúng ta đón chào năm mới 2018 với một tâm thế mới, tự tin hơn khi kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang kề vai, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ yếu, xuyên suốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đó là xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục