Để người dân thực sự là chủ thể

TQĐT - Hơn 1 năm qua, Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 22-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên, giai đoạn 2016-2020 đã và đang được các địa phương tích cực triển khai. Nghị quyết được triển khai, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy nguồn lực và tinh thần tự giác đóng góp của người dân...

Nhân dân thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục (Hàm Yên) thi công một tuyến đường vào khu sản xuất.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 15, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã cụ thể hóa thành các đề án và có những hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện. Cấp ủy tỉnh, huyện tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Nghị quyết số 15. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện trong thực hiện nghị quyết số 15 đối với nhiều huyện, xã và thôn, bản.

Ông Mạc Văn Thùy, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục (Hàm Yên) cho biết, năm 2017, thôn kiên cố hóa 205 mét kênh mương nội đồng và bê tông hóa 570 m đường giao thông nội đồng.  Các hộ đều thống nhất mỗi hộ đóng góp 370 nghìn đồng tiền mặt, đồng thời đóng góp ít nhất 2 ngày công lao động, 1 tấm cốt pha, cọc ghim. Các mức đóng góp này đều được ghi cụ thể trong biên bản họp thôn, được các hộ biểu quyết thông qua. Bà Hứa Thị Dối, người dân trong thôn cho biết: “Trước khi triển khai làm đường, tôi được dự các cuộc họp thôn, được cán bộ thôn phổ biến về cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cho bà con chúng tôi, rồi được cùng các hộ khác bàn bạc mức đóng góp; được bầu các thành viên trong tổ quản lý, tổ giám sát, tổ kỹ thuật. Làm xong tuyến kênh mương, tôi cũng được biết các khoản mình đóng góp được chi vào những việc gì”. 

Qua kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh và huyện đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn hạn chế. Một số nơi, tỷ lệ hộ gia đình tham gia họp thôn vẫn còn thấp. Theo báo cáo kiểm tra của ban thường vụ một số huyện ủy cho thấy, việc công khai các khoản đóng góp của nhân dân có nơi thực hiện còn chậm. Theo hướng dẫn của UBND tỉnh, cấp xã chỉ thành lập ban quản lý công trình xây dựng nông thôn mới, nhưng có nơi thành lập tới 3 ban quản lý, có nơi chưa thành lập tổ thẩm định cấp xã theo quy định. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 15 tại một số xã chưa được quan tâm đúng mức.


Một đoạn mương cấp nước được thi công tại  thôn Tân Cường, xã Tân An (Chiêm Hóa).
                                Ảnh: Quốc Việt

Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh (Yên Sơn) cho biết, sau cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh, UBND xã đã khắc phục những tồn tại đoàn kiểm tra nêu ra. Đó là đã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã các khoản thu, đóng góp của nhân dân, đầu điểm được phê duyệt xây dựng theo Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập Ban Quản lý công trình xây dựng nông thôn mới cấp xã và tổ thẩm định xã, đồng thời chỉ đạo các trưởng thôn chấn chỉnh việc ghi chép sổ sách, biên bản đầy đủ các nội dung hơn trước. 

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cả một giai đoạn với nhiều hạng mục công trình theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Vai trò của nhân dân phải được đặt lên trước hết. Các cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện nghị quyết này. Ủy ban MTTQ các cấp cần tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết số 15 theo các quyết định của UBND tỉnh khi phê duyệt các đề án.             

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục