Cần sớm ngăn chặn

TQĐT - Đảng ta luôn nhất quán quan điểm có công thì thưởng, có tội thì phạt, xử lý đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Ngay từ khi đất nước mới giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo các tệ nạn tham ô, hủ hóa cần sớm có biện pháp ngăn chặn. Năm 1950 tại chiến khu Việt Bắc, trước sự thật về Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, Bác Hồ rất đau lòng. Nhưng Bác dứt khoát: “Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm”. Người đã bác đơn xin tha tội chết của tử tù Trần Dụ Châu. 

Luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên Đảng ta mới đủ sức lãnh đạo xây dựng đất nước có được cơ đồ như ngày nay. Đảng, nhân dân luôn ghi công, tôn vinh những người hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. 

Phải xem xét, xử lý kỷ luật một tổ chức, hoặc cá nhân nào là việc làm không ai muốn, có khi rất đau lòng, nhưng đó là đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, vừa thể hiện trách nhiệm với nước, với dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; vừa thể hiện tính nghiêm minh của kỷ luật đảng, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật, tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Nhân dân đồng tình vì kết luận mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy kỷ luật Đảng nghiêm minh. nhân dân cũng mong muốn tổ chức Đảng thường xuyên chú trọng và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành công tác này thường xuyên, nghiêm túc ngay từ mỗi tổ chức cơ sở Đảng đến các cấp ủy cấp trên, để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vi phạm. Đó cũng là cách để giúp cho cán bộ, đảng viên không mắc sai lầm, khuyết điểm; không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục