Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên

TQĐT - Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp đặc biệt chú trọng. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tại trường Đại học Tân Trào.

Trong năm 2017, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 965 tổ chức đảng, 737 đảng viên (93 cấp ủy viên); cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 927 tổ chức đảng và 437 đảng viên (67 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 8 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, 49 đảng viên; giám sát chuyên đề 401 tổ chức đảng, 113 đảng viên (83 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, vấn đề phức tạp dễ phát sinh sai phạm. Qua kiểm tra đã nắm bắt kịp thời các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên ngay từ đầu. Từ đó nhanh chóng chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý, không để sai phạm nghiêm trọng, phức tạp thêm.

Đảng bộ huyện Sơn Dương là một trong những đảng bộ đạt kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp của huyện lựa chọn các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề cần phải kiểm tra, giám sát thường xuyên và các vị trí cán bộ chủ chốt để tham mưu cho cấp ủy cơ sở giám sát, để chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở. Điểm mới và nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của huyện là kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy viên quản lý; một số đồng chí huyện ủy viên, trưởng các phòng, ban. Ở cấp xã, đảng ủy xã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của phó bí thư, chủ tịch... Trong năm, huyện đã thành lập 3 đoàn giám sát, lựa chọn 3 nội dung sát thực để kiểm tra, giám sát theo lộ trình từng năm và những nội dung cần đôn đốc thường xuyên như trồng rừng, trồng mía, công tác giảm nghèo và thu chi ngân sách. Qua kiểm tra, giám sát, các cơ sở từ cấp ủy đến chính quyền đã chủ động hơn trong việc kiểm sát các chỉ tiêu nghị quyết theo từng năm, nghị quyết nhiệm kỳ. Việc thi hành kỷ luật có giảm so với năm 2016, tuy nhiên số kỷ luật đối với lãnh đạo chủ chốt cấp xã lại tăng. UBKT huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên, trong đó có 5 cấp ủy viên cơ sở; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 5 đảng viên và xử lý kỷ luật với 4 đảng viên. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm ở cơ sở.

Theo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, năm 2017 công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm quy trình thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy là việc ban hành các quy định được xác định theo chỉ đạo của cấp trên là cấp nào ban hành văn bản cấp đó. Nhưng để giảm thiểu việc ban hành văn bản của cấp ủy cơ sở thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cụ thể hóa cả tiêu chí mà cấp ủy cơ sở phải thực hiện để kết hợp vào văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Việc làm này đã được cơ sở rất đồng tình bởi tránh được việc cùng một nội dung thực hiện mà phải ban hành nhiều văn bản. Điểm mới thứ hai, Đảng ủy khối đã duy trì thực hiện 4 kỳ giao ban hàng quý, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối nắm chắc hơn tình hình ở cơ sở. Đồng thời, các đồng chí được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã mạnh dạn trao đổi ngay những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát ở cơ sở tại hội nghị.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, năm 2018, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát vào điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường xác định nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, hiệu quả, kịp thời, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc, các vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bài, ảnh: Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục