Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh

TQĐT - Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 69 chi bộ, đảng bộ với 2.391 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đảng trong khối đã tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Đảng bộ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tiếp tục lãnh đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2017; rà soát, mở rộng vùng nguyên liệu, tìm kiếm bạn hàng... Đảng bộ các doanh nghiệp nhà nước tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu bộ máy và thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của tỉnh.

Ông Phạm Quang Sâm, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang cho biết: Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ, lãnh đạo chủ chốt đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về tái cơ cấu bộ máy. Đảng bộ tập trung đề ra giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động sau sắp xếp nhân sự như bố trí công việc mới phù hợp hoặc hỗ trợ thêm về chế độ khi giải quyết lao động dôi dư.

Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng và trình duyệt Đề án Tái cơ cấu với lộ trình, bước đi phù hợp và quyết tâm thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, Công ty đấu giá thành công 1,838 triệu cổ phần, thu về hơn 19 tỷ đồng và đang chuẩn bị đại hội cổ đông. 


Một góc dây chuyền sản xuất xi măng của Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối đã tích cực phối hợp với ban lãnh đạo công ty bàn giải pháp đầu tư, nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư các công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các thôn, xã vùng cao. Công ty Xăng dầu Tuyên Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang có giải pháp đột phá trong kinh doanh như: Đầu tư xây mới các trung tâm thương mại và các điểm bán hàng ở trung tâm các huyện... Nhờ vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp này có những chuyển biến tích cực, sản lượng một số sản phẩm chủ yếu tăng cao như: Điện thương phẩm, xi măng, nước máy, giấy đế, đường kính, bột giấy, giấy tráng phấn cao cấp.  

Ông Lê Danh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị đạt doanh thu trên 175 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm 2017. Để lãnh đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2017, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất; phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát chặt chẽ về công tác an toàn lao động…

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường xi măng biến động tính cạnh tranh cao, Đảng bộ chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng, chủ động xây dựng cơ chế, chính sách linh hoạt trong bán hàng; thường xuyên gắn kết với các nhà phân phối, đồng thời tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng, đáp ứng tốt theo yêu cầu của thị trường.

Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối vẫn chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế, một số mặt hàng xuất khẩu giảm, lượng tiêu thụ sản phẩm và các dịch vụ của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như các doanh nghiệp khai khoáng, xây dựng… Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, từ nay đến cuối năm Đảng ủy lãnh đạo các cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng ủy khối sẽ bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng hoạt động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước nâng cao nhận thức, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; chỉ đạo, đôn đốc đơn vị quyết liệt thực hiện chiến lược phát triển, sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh.

 Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục