Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Chặt chẽ và thực chất

TQDDT - Năm 2017 là năm đầu tiên công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trình tự, kết quả đánh giá, phân loại đã thể hiện rõ tính chặt chẽ, thực chất, không chạy theo thành tích.

Đảng viên Chi bộ thôn Khuôn Sải, xã Trung Trực (Yên Sơn) trao đổi về công tác
 nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.   Ảnh: Hoàng Niềm

Tại thời điểm đánh giá, toàn tỉnh có 596 tổ chức cơ sở đảng với trên 54 nghìn đảng viên, trong đó có 495 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 50,7%, giảm 1,93%; số hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 40,6%, giảm 0,04%; số hoàn thành nhiệm vụ chiếm 8,2%, tăng 1,57%; số yếu kém chiếm 0,04%, tăng 0,4% so với năm 2016. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 10,2%, giảm 0,17%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 78,3%, tăng 0,2%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ chiếm 10,9%, giảm 0,05%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,49%, tăng 0,02% so với năm 2016.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại năm 2017 đã được các cấp ủy quán triệt và triển khai đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, coi trọng đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên làm cơ sở đánh giá, phân loại.

Các tổ chức đảng đã phân tích, làm rõ những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc đánh giá các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát; làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm vừa qua đã được Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát vào hướng dẫn của cấp trên, nhất là căn cứ vào kết quả lãnh đạo sản xuất kinh doanh để đánh giá, phân loại. Năm 2017, qua đánh giá, phân loại đã khắc phục được tình trạng có tập thể còn nhiều hạn chế, khuyết điểm nhưng 100% cá nhân vẫn được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc có cá nhân có khuyết điểm nhưng vẫn phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đảng viên chi bộ thôn Tân Tạo, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang tiên phong trong phát triển kinh tế.   Ảnh: Thủy Châu

Ở các huyện, thành phố, việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã có những hướng dẫn rất cụ thể căn cứ vào tình hình thực tiễn mỗi nơi. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên cho biết, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn kiểm điểm cá nhân, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng theo phương châm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, khen ngợi lẫn nhau, ít góp ý cho nhau về khuyết điểm, yếu kém. Trong đó chú ý đánh giá sát thực về sự thay đổi của những tập thể, cá nhân có vi phạm khuyết điểm đã được gợi ý kiểm điểm.

Đối với các các cấp ủy trên địa bàn huyện Yên Sơn, công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng đúng, thực chất, đặc biệt đối với các tổ chức đảng và cá nhân đã được gợi ý kiểm điểm, đảng viên đi làm ăn xa. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảm bảo đúng, trúng yêu cầu, nội dung đánh giá, phân loại cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn.

Đồng chí Bế Thị Lĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Sơn cho biết, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với UBKT Huyện ủy và các ngành để thẩm định kết quả tự đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên của tổ chức đảng cơ sở. Công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại của các tổ chức đảng trên địa bàn huyện không chỉ đảm bảo đúng các quy định của cấp trên mà còn đánh giá đúng vai trò, chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy. Đối với những tổ chức đảng đã có khuyết điểm, phải kiểm điểm trong năm kiên quyết đánh giá, phân loại theo quy định, không nể nang. 

Kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chính là cơ sở để các cấp ủy đảng đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục