Đổi mới sinh hoạt chi bộ cơ quan

TQĐT - Nhằm phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, những năm gần đây, nhiều chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có những cách làm hay, đổi mới sinh hoạt, nền nếp và thực chất hơn. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 69 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có 29 đảng bộ, 40 chi bộ. Trong 40 chi bộ cơ sở, có 28 chi bộ ở cơ quan hành chính, 12 chi bộ ở đơn vị sự nghiệp. Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, khắc phục việc một số chi bộ còn sinh hoạt hình thức, Ban Thường vụ Đảng ủy khối có các văn bản đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở đưa nội dung kiểm điểm về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong sinh hoạt cấp ủy. Đảng bộ khối luôn chú trọng công tác kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ. Những năm gần đây, nhiều chi bộ đã có những cách làm sáng tạo để đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ. 


Các đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Chi bộ Hội LHPN tỉnh là một trong số các tổ chức cơ sở đảng có những đổi mới, sáng tạo ngay từ khi sinh hoạt chi ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Huề, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ dành thời gian thỏa đáng để bí thư chi bộ kiểm kiểm trước sau đó đến các tập thể, cá nhân. Thông qua các kỳ sinh hoạt, chi bộ còn coi trọng công tác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn đối với cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ.

Với việc thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản về sinh hoạt chi bộ, chi bộ Hội LHPN tỉnh nhiều năm qua đã lãnh đạo hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội. 4 năm liền chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Hội LHPN tỉnh 4 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và năm 2017 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ Sở Ngoại vụ được Đảng ủy khối đánh giá thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên về sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2016 đến nay, chi bộ đã tổ chức 8 kỳ sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để đưa vào sinh hoạt chuyên đề, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên để từ đó có các giải pháp lãnh đạo thiết thực.

Các nội dung sinh hoạt chuyên đề điển hình bàn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các giải pháp nâng cao nghiệp vụ công tác đối ngoại; tình hình triển khai hợp tác quốc tế tại tỉnh; một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tại các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ đánh giá những mặt chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời phân công nhiệm vụ đối với từng đảng viên.

Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh cũng được đánh giá là đơn vị có nhiều đổi mới trong sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2017 đến nay, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 6 kỳ sinh hoạt chuyên đề. Từ những kỳ sinh hoạt chuyên đề này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện được nhiều việc mới, khó, tạo dấu ấn trong hoạt động của Mặt trận. Chẳng hạn như năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 9 cuộc giám sát về những vấn đề nhân dân quan tâm và bức xúc.

Trong năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức một hội nghị phản biện đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh tới đây được thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Có thể nói việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Ủy ban MTTQ tỉnh đã mang lại những nét mới trong hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Một trong các biện pháp xây dựng chi bộ mạnh chính là chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng phải được coi trọng. Mỗi loại hình chi bộ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ khác nhau do vậy cần xác định được những cách thức, nội dung sinh hoạt phù hợp sao cho phát huy tinh thần dân chủ, vai trò của đảng viên.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục