Tiếng việt | English

Đồng thuận cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

TQĐT - Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, nhưng nhiều địa phương trong tỉnh đã quyết tâm thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu. Do thực hiện đúng quy định, lộ trình, từng bước chắc chắn nên việc sắp xếp lại hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khẩn trương bắt tay sau sắp xếp, hợp nhất


Cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
 Na Hang trao đổi công việc.

Các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, hợp nhất mặc dù có những xáo trộn nhất định nhưng đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Yên Sơn là huyện đầu tiên công bố các quyết định hợp nhất tổ chức bộ máy và tiên phong trong thực hiện nhất thể hóa các chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.  

Quá trình triển khai đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, công chức, viên chức trong huyện. Quá trình triển khai đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Chánh Văn phòng huyện Yên Sơn cho biết, huyện đã tiến hành sửa chữa trụ sở làm việc để sắp xếp các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất về một đầu mối. Các cơ quan sau khi hợp nhất đã nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng lãnh đạo và chuyên viên. Việc hợp nhất hai văn phòng làm một đầu mối như hiện nay, tuy công việc nhiều hơn trước đây nhưng công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền được thống nhất và thuận lợi hơn rất nhiều.

Theo đồng chí Nguyễn Nam, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn, hiện nay cơ quan đang có 1 thủ trưởng và 5 phó thủ trưởng, nhưng theo lộ trình sẽ giảm xuống còn 3 phó thủ trưởng đến năm 2020. Các phó thủ trưởng được phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách theo từng lĩnh vực. Sau khi hợp nhất, công tác tham mưu giúp cấp ủy, UBND huyện trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có nhiều thuận lợi. Điển hình là trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân không bị trùng lặp khi việc tiếp nhận đơn thư về một mối. Do đó, việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết được rõ ràng hơn, giảm đáng kể thời gian giải quyết. 

Huyện Lâm Bình thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ tháng 5-2018. Ngay sau khi nhất thể hóa, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có nhiều đổi mới trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị như: Tổ chức cho các học viên, giảng viên đi thực tế xuống thôn, bản còn nhiều khó khăn giúp đỡ nhân dân làm nhà văn hóa, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa. Qua đó vừa giúp cho cơ sở vừa tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. 

Đồng thuận cao thực hiện ghị quyết của Đảng

Thực hiện sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập đi liền với việc tinh giản biên chế, giảm đầu mối. Vì vậy, sẽ có những thay đổi về cơ chế hoạt động, cơ chế, chính sách. Một số cán bộ, công chức, viên chức không khỏi lo lắng, băn khoăn, song vẫn đồng lòng cao để thực hiện do nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. 

Đồng chí Dương Nam Chí, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Chiêm Hóa bày tỏ quan điểm về chủ trương hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Mặc dù chức năng, nhiệm vụ của Đài có những điểm khác biệt, song ông vẫn đồng thuận cao với  chủ trương này. Còn đồng chí Lưu Đình Chiêm, Phó Trưởng Ban Di dân tái định cư thủy điện Chiêm Hóa cũng bày tỏ sự đồng lòng với chủ trương hợp nhất Ban Di dân tái định cư thủy điện huyện vào Ban Quản lý công trình xây dựng huyện trong năm tới. Ông rất đồng thuận với chủ trương hợp nhất hai đơn vị, nhưng khi hợp nhất sẽ phải có cơ chế, chính sách lương phù hợp với cán bộ, viên chức, người lao động. 

Nói về chủ trương sáp nhập, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, ông Lương Minh Học, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Kè A, xã Lăng Can (Lâm Bình) cho biết, ông đồng thuận cao với chủ trương này. Bởi nếu sáp nhập sẽ giúp tinh gọn hệ thống chính trị, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ngay từ cơ sở. 

Không chỉ tại những đơn vị, địa phương đã thực hiện sắp xếp, hợp nhất mà tại cả những cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng bày tỏ sự đồng lòng cao với các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Sự đồng thuận, đồng lòng chính là yếu tố quan trọng và quyết định đến thành công, hiệu quả thực hiện nghị quyết. 

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục