Tiếng việt | English

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn: Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ dưới cơ sở

- Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của chi bộ, gắn với củng cố chi bộ yếu kém, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã tăng cường đội ngũ đảng viên về thôn, hiến kế cho chi bộ thôn, tổ dân phố nhiều cách làm hay để lãnh đạo hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Đảng viên Trần Quang Khải (bên phải), công chức địa chính - xây dựng xã Thái Sơn (Hàm Yên)
thăm mô hình trồng cây ăn quả của người dân tại thôn Quang Trung, thôn anh được phân công
về dự sinh hoạt chi bộ sau giải thể chi bộ cơ quan xã.

Toàn tỉnh đã giải thể 131 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên là 2.798. Sau khi giải thể các đảng viên đã được phân công nhiệm vụ dự sinh hoạt tại các chi bộ có ít đảng viên, chi bộ còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, về sinh hoạt chi bộ và những thôn có những vấn đề nóng cần tập trung lãnh đạo. 

Huyện Hàm Yên có 9 chi bộ cơ quan xã, thị trấn. Đến nay đã giải thể 9/9 chi bộ với tổng số 171 đảng viên được chuyển về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố. Việc giải thể chi bộ cơ quan và chuyển đảng viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ còn ít đảng viên, hạn chế trong công tác lãnh đạo đã được các đảng bộ triển khai đúng quy định. Đồng chí Đỗ Mạnh Thống, Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn cho biết, chi bộ cơ quan xã có 21 đảng viên. Trước khi giải thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát những chi bộ có ít đảng viên, có những vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết để phân công đảng viên về sinh hoạt tại nơi đó. Qua rà soát, Đảng ủy đã phân công đảng viên về sinh hoạt tại 14 chi bộ.  

Ông Trần Tất Thắng, Bí thư chi bộ thôn Quang Trung, xã Thái Sơn cho biết, sau giải thể chi bộ cơ quan, thôn được tăng cường thêm 2 đảng viên là cán bộ, công chức xã. Các đảng viên này đã tham mưu nhiều ý kiến có chất lượng cho chi bộ như tham mưu cách vận động sức dân để làm con đường liên thôn, làm kênh mương nội đồng. Ngoài ra, đảng viên là cán bộ, công chức xã còn nắm bắt đầy đủ, nhanh nhạy các thông tin từ cấp trên để chuyển tải cho đảng viên nông thôn nên chúng tôi tiếp cận thông tin rất nhanh. Đồng chí Trần Quang Khải, công chức địa chính - xây dựng xã Thái Sơn cho biết: “Sau giải thể chi bộ cơ quan được phân công về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tôi cảm thấy gần gũi, gắn bó với nhân dân, có điều kiện nắm bắt thông tin và thực tiễn đời sống của nhân dân thuận lợi và sâu sát hơn. Từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền một cách phù hợp trong lĩnh vực tôi được phân công”.

Thành phố Tuyên Quang đã giải thể 13 chi bộ cơ quan với 256 đảng viên đã về dự sinh hoạt tại 168 chi bộ thôn, tổ dân phố. Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng chia sẻ, khi phân công nhiệm vụ sau giải thể chi bộ cơ quan, những cán bộ, đảng viên đứng đầu cấp ủy, chính quyền về sinh hoạt chi bộ tại những thôn trọng điểm về an ninh trật tự, thôn mẫu về xây dựng nông thôn mới, thôn có ít đảng viên để giúp chi bộ lãnh đạo hiệu quả hơn. Nếu như trước đây, việc nắm bắt tình hình ở thôn của cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời nhưng nay, bước đầu đã kịp thời hơn.

Đồng chí Lâm Thị Nhung, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 6, xã Lưỡng Vượng cho biết, sau khi về sinh hoạt chi bộ tại thôn đã tham mưu với thôn nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác phát triển đảng viên, vận động nhân dân đồng thuận để sáp nhập thôn... Chị Lưu Thị Tuyết, công chức văn hóa - xã hội xã Lưỡng Vượng chia sẻ, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ thôn, chị được trực tiếp lắng nghe ý kiến của các đảng viên trong chi bộ. Từ đó chị chuyển tải tới cấp ủy, chính quyền xã kịp thời hơn những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân.

Việc hoàn thành giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố cho thấy sự quyết tâm cao của cấp ủy cấp trên nhằm củng cố tổ chức đảng. Đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục