Tiếng việt | English

Giám sát bằng hình ảnh của HĐND tỉnh: Tăng tính thuyết phục trong đánh giá

TQĐT - Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã coi trọng hoạt động giám sát theo chiều sâu, lựa chọn những vấn đề lớn, được cử tri quan tâm để giám sát. Trong đó, HĐND tỉnh đã coi trọng giám sát chuyên đề bằng hình ảnh. Từ đó tăng hiệu quả giám sát, phản biện của cơ quan quyền lực địa phương.

Các đại biểu xem xét báo cáo giám sát bằng hình ảnh của Ban Kinh tế - Ngân sách,
 Ban Dân tộc tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2017 tại 15 xã trên địa bàn các huyện. Kết quả giám sát đã tác động tới cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo khắc phục các hạn chế, tồn tại mà đoàn giám sát chỉ ra tại kỳ họp thứ sáu. Sau cuộc giám sát, nhiều nơi, chính quyền địa phương đã kịp thời, tích cực triển khai khắc phục các hạn chế, đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Ông Ma Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Bình Phú (Chiêm Hóa) cho biết, công trình nước sạch thôn Khau Hán là một trong các công trình trên địa bàn huyện được Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề bằng hình ảnh. Công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2004 cung cấp nước cho 60 hộ dân trong thôn. Tuy nhiên một đoạn ống dẫn nước do đơn vị thi công lắp đặt chưa hoàn thành dẫn đến lượng nước cung cấp cho người dân chưa đảm bảo. Chỉ sau một thời gian ngắn sau giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của HĐND tỉnh, UBND xã đã đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng lắp đặt đoạn ống dẫn nước bị thiếu để cung cấp đủ nước cho người dân. Hay như công trình phòng học của trường Tiểu học Lương Thiện (Sơn Dương) và trường Tiểu học Phong Lưu (Hàm Yên) là hai công trình được Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề bằng hình ảnh.

Tại thời điểm giám sát, cả hai công trình bị đơn vị thi công dở dang và chậm tiến độ, chưa đưa vào sử dụng. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh báo cáo giám sát bằng hình ảnh tại kỳ họp. UBND các huyện đã chỉ đạo UBND các xã có biện pháp đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng thi công trở lại, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến năm học 2018 - 2019, cả 4 phòng học của hai công trình này đều đã được đưa vào sử dụng. Anh Đỗ Hữu Ước, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu (Hàm Yên) cho biết, nhờ có những kiến nghị xác đáng mà UBND xã nhận rõ được chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công phòng học của trường Tiểu học Phong Lưu. 

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy sắp diễn ra tới đây, Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho Ban Pháp chế tổ chức giám sát chuyên đề bằng hình ảnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại gần 40 điểm xã, trạm kiểm lâm, hạt kiểm lâm các huyện, làm việc với UBND các huyện. Đoàn giám sát đã tới các thôn, lên từng lô, khoảnh rừng tự nhiên, rừng trồng sản xuất của nhân dân.


Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quy hoạch, quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng tại thôn Kẽm, xã Phù Lưu (Hàm Yên).

Ông Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết, giám sát chuyên đề bằng hình ảnh về công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng lần này nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25-7-2017 về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Anh Lê Hồng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Dương cho biết, qua cuộc giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhận thấy cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đến người dân và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ trồng rừng, nhất là chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để người dân được biết.

Giám sát chuyên đề bằng hình ảnh là một phương thức giám sát hiệu quả, tác động trực tiếp đến đối tượng giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan. Những hình ảnh là dẫn chứng sinh động từ thực tiễn ở cơ sở, tăng tính thuyết phục cho những đánh giá của đoàn giám sát. Phương thức này đang được các ban HĐND, Thường trực HĐND tỉnh coi trọng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả giám sát.              

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục