Gốc vững cây bền

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. 

Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm gần đây đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác cán bộ vẫn còn nhiều bất cập. Câu hỏi được Tổng Bí thư nêu ra tại Hội nghị Trung ương 7 là vì sao công tác cán bộ còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Cần đột phá từ đánh giá hay sắp xếp, bố trí cán bộ? từ khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay “thân quen, cánh hẩu”? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?...

Những vấn đề Trung ương vừa bàn và ra nghị quyết trong tuần qua là những vấn đề hết sức hệ trọng, cốt lõi; giải đáp rõ ràng các câu hỏi trên. Nhân dân mong muốn ý chí của Trung ương sớm được thể hiện trong thực tiễn, tạo những chuyển biến thực sự mạnh mẽ. Mong cho gốc vững cây bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân như lời Bác dạy.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục